همانطور که شهرها هوشمندتر می شوند، قابل زندگی تر و پاسخگوتر می شوند – و امروز ما فقط پیش نمایشی از آنچه فناوری در نهایت می تواند در محیط شهری انجام دهد را می بینیم.