تعریف درآمد پایه در هر کجای دنیا متفاوت است اما موارد ثابتی وجود دارند که در آریانا به دنبال آن هستیم:

بی‌قیدوشرط بودن: درآمد پایه‌ای که توسط دولت پرداخت می‌شود نباید مشروط به هیچ‌چیز باشد. البته درآمد پایه می‌تواند باتوجه به سن متغیر باشد اما افراد در یک سن مشخص همگی باید از مقدار مشخصی درآمد پایه برخوردار باشند. جنسیت، تحصیلات، وضعیت شغلی، وضعیت درآمدی و هیچ‌چیز دیگری نباید در پرداخت درآمد پایه‌ی همگانی تأثیر داشته باشد.

به‌صورت خودکار بودن: درآمد پایه باید فارغ از هرنوع بروکراسی اداری و به‌صورت خودکار هر هفته، هر ماه یا ابتدای هر سال پرداخت شود.

غیرقابل تغییر بودن: با تغییر وضعیت مسکن، معیشت، شغل و درآمد هر فرد وضعیت پرداخت درآمد ثابت به فرد نباید تغییر کند.

فردی بودن: درآمد پایه باید مستقیما به حساب فرد واریز شود نه به حساب خانواده یا همسر.

به‌عنوان حق فرد پرداخت شود: درآمد پایه باید به‌عنوان حقوق فرد در نظر گرفته شود؛ حقی که تمام شهروندان یک کشور از آن برخوردار هستند. از این رو هر کس که به‌عنوان تبعه یا ساکن یک کشور محسوب می‌شود دارای این حق خواهد بود.

کافی باشد: قرار نیست با ارائه‌ی این درآمد جابجایی‌های عظیم اجتماعی رخ دهد اما این درآمد باید به اندازه‌ای باشد که فرد بتواند حداقل نیازهای خود را تأمین کند. این حداقل‌ها نیز باتوجه به ساختار اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد؛ چیزی که اهمیت دارد این است که کافی باشد.