این ویدئو شبیه‌سازی ناوگان حل‌و‌نقل خودکار شهر آریاناست که در تصویر ۹۰۰ خانه وجود دارد و هم‌زمان ۶۰ درخواست ثبت می‌شود که دو دسته‌ی ۳۰ ماشینی برای ارائه‌ی خدمات به واحد‌ها فعال می‌شوند. این سیستم در یک طبقه زیر شهر حرکت کرده و در ایستگاه‌های برنامه‌ریزی شده توقف می‌کند. عرض ماشین‌ها با توجه به کاربری آن‌ها متفاوت است و در شبکه‌ای که طراحی شده به صورت خودکار و هوشمند در مسیری حرکت می‌کنند که هیچ‌گاه برخورد نداشته و سریع‌ترین مسیر برای خدمات‌رسانی را انتخاب می‌کنند.
این ماشین‌ها به سه نوع انسان‌بر، باربر و زباله‌بر تقسیم می‌شوند.