1. گروه شهر آریانا، تحقیقات خود را با هزینه شخصی و خصوصی انجام می‌دهد. خریدها و حمایت‌های شما در این وبسایت، این فعالیت‌ها را سرعت می‌بخشد.
  2. هرگونه حمایت مالی و پرداخت به گروه آریانا باعث نمی‌شود تا سهامدار شوید.
  3. پرداخت‌های شما شامل هیچ‌گونه مالیات و عوارض نمی‌شود و در مورد کالاهایی که نیاز به ارسال دارند، هزینه ارسال رایگان خواهد بود.